Port of Triigi (58° 08,52’N, 24° 01.36’E)

Saarte Liinid

Port Manager: Mati Põld
Phone: +372 50 46819
Mobile: +372 50 46819
Port Captain: Valdur Häng
Mobile: +372 53 428 555
E-mail: valdur1952@hot.ee
Web site: www.saarteliinid.ee